Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

lubieage
Przestałam się przejmować ludźmi, którzy w krytycznym momencie mojego życia, kompletnie nie przejmowalali się mną.
— "Porypana panna M."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
lubieage

Po raz pierwszy chyba tak naprawdę zrozumiałam, że wycofuję się z relacji nie dlatego, że powinnam czy muszę, tylko dlatego, że chcę. Poczułam, że to zwrotny moment w moim życiu. Zaczęłam zauważać, że ważniejsze dla serca jest to czego pragnę, a nie to co powinnam.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
lubieage

October 19 2018

lubieage
lubieage
8787 2325
Reposted fromrubinek rubinek viabercik bercik
lubieage
5900 bd0f
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
4038 6edb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viablackheartgirl blackheartgirl

October 18 2018

lubieage
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.

October 16 2018

6324 3c45 500
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaSzczurek Szczurek

October 13 2018

lubieage
Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

October 09 2018

lubieage
9840 0b3f
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
4123 fe82 500

grarnar-yes:

lostmyplanet:

nekobill:

jakei95:

HAHAHA

HAHAHAHAHAHAHA

You ever laugh so hard you cough up a small plane

>small plane

Reposted from10k-saints 10k-saints viajanuschytrus januschytrus
lubieage
9643 34c2 500
lubieage
2281 7132 500
lubieage

October 05 2018

1960 f311

vincekris:

Walking the Streets of Moscow (Ya shagayu po Moskve), 1963, directed byGeorgiy Daneliya

Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viairmelin irmelin
lubieage
Reposted fromFlau Flau viablackheartgirl blackheartgirl
lubieage

October 02 2018

lubieage
7587 3b6c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...