Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2018

lubieage
Jak jesteś miła to zazwyczaj dostaniesz po dupie, bo za miłą przecież nie można być. Ludzie zaraz Cię zjedzą. Jak jesteś asertywna, to powiedzą, że jesteś suką. Jak jesteś szczera, to połowa ludzkości Cię znienawidzi. Jak prześpisz się z facetem to jesteś dziwką, a jak tego nie zrobisz to albo jesteś lesbijką, albo coś jest z Tobą nie tak. Jak się do kogoś nie odzywasz, bo chwilowo potrzebujesz samotności , to oskarżają Cię, że masz kogoś w dupie i sypie się lawina pretensji i żali. Jak wychodzisz poza ogólnie przyjęte schematy, to większość nazwie Cię hipokrytą. Jak nic nie mówisz, to zostaniesz mrukiem. Jak za dużo gadasz, to usłyszysz, że strzępisz językiem niepotrzebnie. Jak zajmiesz się przede wszystkim swoim życiem, to jesteś egoistką . Jak zadzwonisz do faceta, to się narzucasz, a jak nie zadzwonisz to usłyszysz, że o nim nie myślisz i go nie kochasz. Jak wiele rzeczy zrobisz dobrze, a raz jedną źle, to ludzie zazwyczaj dostrzegą tylko to co zrobiłaś źle.
— znalezione
Reposted fromdunkellicht dunkellicht vianiskowo niskowo

June 12 2018

lubieage
2814 9341 500
Reposted fromSanthe Santhe viajanuschytrus januschytrus

June 09 2018

lubieage
0341 e684 500
Reposted fromitoweryou itoweryou viablackheartgirl blackheartgirl
lubieage
1639 1d8a
lubieage
4232 a313
lubieage
6427 b802 500
Reposted fromkrolowanocy krolowanocy viagdziejestola gdziejestola
lubieage
Reposted fromHmZ HmZ viagdziejestola gdziejestola
9988 aee7 500
lubieage
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viauciekam uciekam
lubieage
2846 7507 500
Reposted fromevelina evelina viagdziejestola gdziejestola

May 17 2018

lubieage
"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają jej w oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'"
- Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted frommerkaba merkaba viawszystkodupa wszystkodupa

May 11 2018

lubieage
1605 f04d 500
lubieage
4487 0191 500
"Ości" 1
lubieage
Ufaj, ale kontroluj
lubieage
lubieage
8597 0929 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
lubieage
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viasiostra siostra

May 08 2018

lubieage
 W jednej restauracji zapytałem panią kelnerkę, czy jest chłodnik, a ona: "Nie, ale w weekend był". Olśniło mnie i sformułowałem zasadę pocieszenia względnego. Ono jest wtedy, kiedy człowiek sobie myśli: "No, nie udało mi się, ale tylko trochę, bo jestem w odpowiednim miejscu, tylko w nieodpowiednim czasie".
— Artur Andrus w rozmowie z Nogasiem
Reposted fromfiurka fiurka viawszystkodupa wszystkodupa

April 23 2018

lubieage
5449 69c9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl