Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

lubieage
lubieage
lubieage
Reposted fromskatrix skatrix viaRozaa Rozaa
lubieage
Reposted fromDennkost Dennkost viaRozaa Rozaa

June 20 2017

lubieage
lubieage
Reposted fromciarka ciarka viasatyra satyra
lubieage
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk viaOnly2you Only2you
lubieage

June 19 2017

lubieage
5636 d8da 500
Reposted fromdiscombobulated discombobulated
lubieage
5387 d6ea 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
lubieage
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Reposted fromchmurnosc chmurnosc vialovesweets lovesweets
lubieage
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
lubieage
2967 d0e1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaproof proof
lubieage
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber

June 18 2017

lubieage
7346 545a
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaLuukka Luukka
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viafullmoon fullmoon
lubieage
Centrum mojego świata nie jest handlowe.
— Loesje

June 17 2017

lubieage
1292 3b36 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viajunior13 junior13
5128 139c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl