Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

lubieage
2949 7015

April 15 2017

lubieage
0231 bf76
Reposted fromkarahippie karahippie viaHanJiMun HanJiMun

March 16 2017

lubieage
Reposted fromfungi fungi viaszydera szydera

March 14 2017

lubieage
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaRozaa Rozaa
lubieage
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul
lubieage

Zniszczył ją. Jakież to typowe dla mężczyzny.

— photoblog.
Reposted fromempathetic empathetic viamywonderland mywonderland
lubieage
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno via10pln 10pln

February 27 2017

lubieage
9610 e147
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaszydera szydera

June 22 2015

lubieage
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viazielonooka zielonooka
lubieage
Możesz powiedzieć komuś prosto w oczy, że ci chujowo, ale on po minucie zacznie napierdalać o tym, że gorąco dziś, że wyjazd się zbliża, że sesja, że wakacje.
http://ciemnoglodno.blogspot.com/
Reposted fromwerterowska werterowska viazielonooka zielonooka
lubieage
lubieage
8490 26de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viariczard riczard
lubieage

April 16 2015

lubieage
Pytasz dlaczego Cię uwielbiam? Po prostu widzę w Tobie to,czego nie potrafię dostrzec w nikim innym.
lubieage
Zmiana nie jest najgorsza. Należy się niepokoić, gdy nic się nie zmienia.
— C.C. Hunter
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazielonooka zielonooka
lubieage
7059 33b0
Reposted fromGIFer GIFer viaagnyta agnyta
lubieage
2773 1574 500
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viaagnyta agnyta
lubieage
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil-paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viaCrazyAnt CrazyAnt
lubieage
3405 92fb 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl