Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

lubieage
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine via12czerwca 12czerwca
lubieage
Najbardziej boli mnie Twoja obojętność. Że zachowujesz się tak, jakby mnie po prostu nie było.  Każde Twoje ominięcie mnie bez choćby krótkiego spojrzenia jest dla mnie jak policzek.

November 08 2017

lubieage
Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i  to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE.
Reposted fromwaflova waflova via2708 2708
lubieage
3427 6ba6
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viatoniewszystko toniewszystko
lubieage
0237 b2d3
Reposted frommayhos mayhos viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
lubieage
6681 59a8 500
lubieage
lubieage
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
lubieage
1468 f573

Soup of fools
Reposted fromEmisja Emisja viazlapmniezabiodra zlapmniezabiodra

November 07 2017

lubieage
lubieage
Jak ludzie rzeczywiście tęsknią to się spotykają, a nie pierdolą, że bardzo, bardzo tęsknią.
Reposted fromlovemyself lovemyself viamesoute mesoute
lubieage
6177 5914
Reposted fromxoxou xoxou viagdziejestola gdziejestola

November 06 2017

lubieage
lubieage
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
lubieage
2469 9eaf 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
lubieage
... to po co całowałeś
mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
lubieage
5821 db21 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viawszystkodupa wszystkodupa

November 03 2017

lubieage
Kiedy masz 20 - 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy, że umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.
W życiu chodzi o to, aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głową w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano, bo znów nie wyszło.
I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.
Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.
A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy, które były niestabilne i niebezpieczne.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaRybciaaa Rybciaaa
lubieage
6832 d560 500
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
lubieage
6055 1701
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl