Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

lubieage
"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają jej w oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'"
- Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted frommerkaba merkaba viawszystkodupa wszystkodupa

May 11 2018

lubieage
1605 f04d 500
lubieage
4487 0191 500
"Ości" 1
lubieage
Ufaj, ale kontroluj
lubieage
lubieage
8597 0929 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
lubieage
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viasiostra siostra

May 08 2018

lubieage
 W jednej restauracji zapytałem panią kelnerkę, czy jest chłodnik, a ona: "Nie, ale w weekend był". Olśniło mnie i sformułowałem zasadę pocieszenia względnego. Ono jest wtedy, kiedy człowiek sobie myśli: "No, nie udało mi się, ale tylko trochę, bo jestem w odpowiednim miejscu, tylko w nieodpowiednim czasie".
— Artur Andrus w rozmowie z Nogasiem
Reposted fromfiurka fiurka viawszystkodupa wszystkodupa

April 23 2018

lubieage
5449 69c9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaasylopath asylopath
lubieage
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaangeliquee angeliquee

April 19 2018

lubieage

April 14 2018

lubieage

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubinych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto wezmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/

April 12 2018

lubieage

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagotarina gotarina

April 09 2018

8949 c2e7
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viablackheartgirl blackheartgirl
lubieage
0620 0c21
Reposted frommuszynka muszynka viajanuschytrus januschytrus

April 07 2018

lubieage

April 05 2018

lubieage
2263 5d90 500
Reposted fromIrritum Irritum viagdziejestola gdziejestola

April 03 2018

lubieage
6576 e8ab 500
Reposted fromsusannenueckel susannenueckel viamatuss matuss

April 02 2018

lubieage
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
Reposted fromcorvax corvax viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
lubieage
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl