Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

lubieage
6743 dfaa 500
lubieage

July 25 2017

lubieage
Za tym tęsknie, że gdy wątpiłem w ludzi - nie wątpiłem w Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viaCannonball Cannonball
lubieage
Za tym tęsknie, że gdy wątpiłem w ludzi - nie wątpiłem w Ciebie.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viaCannonball Cannonball
lubieage
2196 fbd9
Reposted fromTankistD TankistD viaSzczurek Szczurek
3014 0e10 500
Reposted fromkattrina kattrina viabesomeoneelse besomeoneelse
lubieage
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
lubieage
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall vianataliana nataliana
lubieage
2369 bfc2
***
lubieage
Reposted fromI-am-Fine I-am-Fine viaSenyia Senyia
lubieage
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viaSenyia Senyia

July 20 2017

lubieage
9629 835a
Reposted fromxalchemic xalchemic viasalma7891 salma7891
lubieage
3910 1eca 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaLuukka Luukka
lubieage
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaLuukka Luukka

July 16 2017

lubieage
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
lubieage
lubieage
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.

July 15 2017

7363 bbdf 500
lubieage
lubieage
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viaiga-xvl iga-xvl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl